ALLAH'ın Yalan Söyleme İhtimalini hiç Düşündünüz mü? Ya Bizi kandırdığı konular varsa?

ALLAH'ın Yalan Söyleme İhtimalini hiç Düşündünüz mü? Ya Bizi kandırdığı konular varsa?

"ALLAH'ın Yalan Söyleme İhtimalini Hiç Düşündünüz mü?"

Soru: "Kur'ân'ın ALLAH Sözü olduğunu ve bir Yaratıcının olduğunu kabul etsek bile ALLAH'ın Yalan Söyleme ihtimalinin var olduğunu düşünemez miyiz?
Belki Allah bizi kandırıyor? Kandırmadığını kanıtlayabilir misiniz? Bence kanıtlayamazsınız. Sadece Kandırmadığına koşulsuz şartsız inanırsınız.
Ama bir şeye inanmak onun Gerçek olduğunu ispatlamaz öyle değil mi?

Cevap:

Bu sorunun iki yönden cevabı vardır

BİRİNCİ HUSUS
Öncelikle yalan söylemek, genellikle  âcizlikten veya korkudan kaynaklanır.

Örneğin; bir insan bir işi yapmaya  söz verebilir. Ve o söz verdiği işi yapmayabilir.
Burada âcizliğinden ötürü yalan söylemiş olur.
Bu durumlarda kişinin özrü genelde -bazı sebeplerden dolayı - bu işi yapamadığı / âcizliğinden dolayı yerine getiremediği şeklinde olur.

Bununla birlikte
> Babasından dayak yememek için yalan söyleyen çocuk
> Hapse girmemek için yalan söyleyen suçlu
> Öğretmeninden azar işitmemek için yalan söyleyen öğrenci
de korkusundan dolayı yalan söylemiş olur.

Olaya akıl çerçevesinde baktığımız zaman
Şu kâinâtın da şahitliğiyle Sonsuz İlim ve Kudret Sahibi olan ALLAH'ın hiçbir konuda "gücünün yetmeyerek ÂCİZ olmadığı" veya söz verdiği konuda "kendisine engel olan hiçbir sebebin bulunmadığı" TARTIŞMASIZ BİR GERÇEKTİR.

Yani
ALLAH'ın Sonsuz Güç-Kudret Sahibi ve Her şeyin Yaratıcısı olarak "Herhangi bir şeyden korkması ya da çekinmesi" Dînen de Aklen de MÜMKÜN DEĞİLDİR

İKİNCİ HUSUS
Bir İnsan ama Mükemmel bir Peygamber olarak "Muhammedü-l Emîn" (asla yalan söylemeyen insan, her konuda güvenilir peygamber) Ünvânını kazanan bir kişi olan Efendimiz Hazreti Muhammed (aleyhissalâtü vesselâm), Tüm Dünyânın ve Yakınında bulunan Arkadaşlarının şâhitliğiyle ASLA Yalana tenezzül etmediği hâlde
O'nun Rabbi olan, O'nu terbiye eden, O'na hakîkî Öğreteni olan ALLAH'ın böyle bir çirkinliğe tenezzül etmesi mümkün müdür?

SONUÇ:
> Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan,
> Hiçbir varlığı yaratmaya mecbur olmayan,
> Hiçbir insandan korkmayan,
>Hiçbir varlık tarafından Kendisine ne bir Zarar ne de bir Yarar gelmesi Söz Konusu Olmayan
ALLAHu Te'âlâ'nın; insanlara karşı blöf yapmasının (hâşâ ve hâşâ) ANLAMI ve İHTİMALİ YOKTUR.

Kur'ân'ı Kerîm'de KESİN BİR BEYÂNLA Sâbittir ki: "ALLAH Doğru Sözlüdür."

"ALLAH, O hak Mâbuddur ki Kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. Kıyâmet günü hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. ALLAH'tan DAHA DOĞRU SÖZLÜ KİM OLABİLİR?"
[Nîsâ Suresi, 87. Ayet]

"RABBİNİN SÖZÜ, DOĞRULUK VE ADALET BAKIMINDAN TAM KEMÂLİNDEDİR. O'nun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitir ve bilir."
[En'am Suresi, 115. Ayet]

"Rab'lerine karşı gelmekten sakınanlar ise bölük bölük Cennet'e sevkolunulurlar.
Nihâyet oraya varıp da Kapıları açılınca Cennet Bekçileri onlara 'Selâm olsun Sizlere, Ne mutlu Size! Haydi, Ebediyyen / Sonsuza kadar Kalmak üzere, giriniz oraya!" derler.
Onlar şöyle karşılık verirler: "Hamd-ü Senâlar olsun o ALLAH'a ki SÖZÜNDE DURDU ve dilediğimiz yerinde Oturacağımız şekilde Bizi Cennet'e yerleştirdi."
[Zümer Suresi, 73-74. Ayet]
_______________________
Yüzlerce yönden Mucize olan Kur'ân'ın bu Beyânları ortada iken; Hiç bir işareti / delili / dayanağı olmayan Şeytanın Vesveselerine kapılmak, Nefsin böyle Hezeyanlarına değer vermek ve itibâr etmek gerçekten Akl-ı Selim'e aykırıdır.

Şüphesiz ki böyle ve buna benzer  vesveseler Hepimize  gelebilir.
Ancak Bize düşen ehemmiyet vermemek, bunlara takılmamak, ALLAH'a sığınmaktır.

IC -Sermolla ǀ www.sermolla.tr.gg
(sermolla.webnode.com.tr)

İletişim

IC - Sermolla | Yönetim

IC - Sermolla © 2014 Tüm Hakları Saklıdır

Ücretsiz web sitesi oluşturun!Webnode